Festyn na rzecz godności osób niepełnosprawnych.

W Tarnowie trwa Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnością. W wielu instytucjach działających na rzecz osób niepełnosprawnych trwają dni otwarte. Można dowiedzieć się więcej na temat rynku pracy osób niepełnosprawnych, rehabilitacji i aktywizacji społecznej oraz o dofinansowaniach z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To jednak nie wszystko.

Na tarnowskim rynku odbywał się integracyjny plener malarski. Osoby niepełnosprawne pod okiem uczniów Zespołu Szkół Plastycznych uwieczniali na obrazach tarnowską starówkę.

Niepełnosprawni wzięli także udział we mszy świętej. Później z kościoła św. Krzyża i św. Filipa Neri na tarnowski rynek przeszedł kolorowy i rozśpiewany 'Marsz Godności’.

A: W piątek w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli zaplanowano konferencję 'zGodnie o Niepełnosprawnych’. Tydzień Godności Osób z Niepełnosprawnością w Tarnowie zakończy się w sobotę Festynem w Parku Strzeleckim. Organizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Źródło: Radio RDN Małopolska