Zarząd oddziału

Zarząd naszego oddziału:

Komendant Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Tomasz Hutniczak

Z-ca Komendanta Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Martyna Brzana

Sekretarz Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Jessica Gniewek

Skarbnik Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Kamil Kozina

Kwatermistrz Oddziału MSM Sucha Beskidzka – Mateusz Drwal