EGZAMIN dla uczestników kursu pierwszej pomocy

Szanowni kursanci,

zapraszamy na egzamin po kursie pierwszej pomocy, który odbędzie się planowo 4 listopada o godz. 16.00 w budynku Domu Katolickiego, ul. 3-go Maja w Myślenicach (budynek obok Betanii, na przeciwko Placu Kilińskiego). Oprócz wiedzy prosimy przynieść ze sobą deklarację członkowską i kwestionariusz osobowy dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce WZORY PISM. Po pomyślnie zdanym egzaminie zostaną wręczone certyfikaty. A już o godz. 18.00 zapraszamy na SPOTKANIE ODDZIAŁOWE.