Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

W dniu 7.03.2014, 40 członków naszego Stowarzyszenia, w tym jedna osoba z mszańskiego Oddziału, rozpoczęło kolejny już Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, organizowany przy współpracy z Bielskim Pogotowiem Ratunkowym.

Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Kurs trwa 66 godzin i zakończony jest egzaminem państwowym. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się tytuł Ratownika.