Sprawozdawczo-wyborcze zebranie Oddziału Kraków 27.04.2016 r.

Informujemy, iż dnia 27.04.2016 r. o godz. 18:00 odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze zebranie MSM Oddziału Kraków. Na zebraniu tym zostaną przeprowadzone wybory do Zarządu Oddziału (z uwagi na upływającą kadencję obecnego Zarządu).

W razie braku kworum, następny termin zebrania ustala się na godz. 18:15 (głosowanie zwykłą większością głosów).

Liczymy na wysoką frekwencję na tym spotkaniu 🙂

Zarząd Oddziału Kraków