Zarząd

komen3KOMENDANT 
Sarnik Mateusz
tel. 723 122 122
e-mail: chrzanow@msm.org.pl

zaste3 ZASTĘPCA 
Zagajska Jolanta
tel. 726 119 119
e-mail: chrzanow@msm.org.pl

skarb3SKARBNIK
Pająk  Iwona
tel. 666 454 444

SEKRETARZsekr3
Gajec Joanna
tel. 796  195 455

KWATERMISTRZ
Woźniak Paweł
tel. 794 002 207

W celu usprawnienia funkcjonowania oddziału powołano koordynatorów:

Koordynator pokazów pierwszej pomocy oraz szkoleń  – Zagajska Jolanta tel. 726 119 119
chrzanow@msm.org.pl

Koordynator zabezpieczeń medycznych – Sarnik Mateusz tel. 723 122 122
chrzanow@msm.org.pl

Szef karetki – Mazgaj Monika tel. 784 075 664