Zarząd

KOMENDANT 
Pabian Błażej
tel. 723 122 122
e-mail: chrzanow@msm.org.pl

ZASTĘPCA 
Leśniak Anna
tel. 726 119 119
e-mail: chrzanow@msm.org.pl

SKARBNIK
Józefowicz Dominika
tel.

SEKRETARZ
Mańka Gabriela
tel.

GŁÓWNY KWATERMISTRZ
Józefowicz Ireneusz
tel.

KWATERMISTRZ
Oczkowski Piotr

KWATERMISTRZ
Szostak Jan

W celu usprawnienia funkcjonowania oddziału powołano koordynatorów:

Koordynator pokazów pierwszej pomocy oraz szkoleń  – Zagajska Jolanta 
chrzanow@msm.org.pl

Koordynator zabezpieczenia pielgrzymki – Sarnik Mateusz 
chrzanow@msm.org.pl