Decyzją Rady Suwerennej Zakonu Maltańskiego z dnia 23 czerwca 2010 r. zostali odznaczeni członkowie MSM:

  • Krzyżem Komandorskim pro Merito Melitensi – Pan prof. dr hab. Henryk Kubiak K.M.
  • Krzyżem Oficerskim pro Merito Melitensi – Pan Stanisław Freindl
  • Krzyżem z Tarczą pro Merito Melitensi – Panie: dr Róża Karłowska D.M., dr Róża Kubiak D.M. i lek. med. Bogumiła Giza
  • Krzyżem pro Merito Melitensi – Panowie: dr Dariusz Giza, Stanisław Paluch i mgr inż. Marek Tomik
  • Strattera online Xenical 120 mg

  • Srebrnym Medalem pro Merito Melitensi – Panowie: mgr Krzysztof Jodczyk i mgr Artur Kwiatkowski

Serdecznie gratuluję.

Komendant Główny MSM
Jacek Jarnuszkiewicz K.M.

 

Informuję uprzejmie, że uroczystości pogrzebowe ś.p. dr. Józefa Wilka odbędą się w najbliższy piątek.

Msza św. pogrzebowa w kościele św. Stanisława Kostki na Dębnikach o godz. 10.00
Pogrzeb o godz. 11.30 na cmentarzu podgórskim.

Komendant Główny, Jacek Jarnuszkiewicz K.M.

autor: Michał Płachta buy Retin-A online

Szanowni Państwo,
tysiące ludzi straciło wszystko w powodzi, która dotknęła dużą część naszego kraju.
Nie pozostańcie obojętni na tę tragedię i przyłączcie się do naszej akcji pomocy powodzianom.
Wszystkich, którzy chcą pomóc prosimy o wpłaty na konto Maltańskiej Służby Medycznej: 20 1060 0076 0000 3200 0133 3610 – z dopiskiem POWÓDŹ.
Liczy się każda kwota.
Zapewniamy, że każda wpłacona złotówka zostanie przeznaczona na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla poszkodowanych rodzin z zalanych terenów.
Jacek Jarnuszkiewicz K.M., Komendant Główny MSM.

Buy Prozac Michał Płachta buy Ventolin no prescription

Witam,

Chciałbym w imieniu mojej mamy Lucyny Wilk, moim i mojego brata Romana oraz całej naszej rodziny podziękować wszystkim Maltańczykom, którzy tak licznie przybyli aby ostatni raz w tak wyjątkowy sposób pożegnać mojego Tatę dr Józefa Wilka. Dziękujemy jeszcze raz za wszystkie ciepłe słowa i wyrazy wsparcia.

Niesienie pomocy w ramach Maltańskiej Służby Medycznej miało dla mojego Taty duże znaczenie, przynosiło mu wiele radości i na pewno gdzieś tam na górze bardzo się ucieszył, że tylu jego przyjaciół i znajomych Maltańczyków, z którymi tak lubił spędzać czas, przyszło go pożegnać.

Z poważaniem,
Rafał Wilk

autor: Michał Płachta Plavix buy online buy Vermox for child

Serdecznie proszę wszystkich członków MSM, o jak najliczniejszy udział w pogrzebie ś.p. dr. Józefa Wilka. Proszę także o wystąpienie w mundurach, oraz o udział pocztów sztandarowych. Oficjalnym przedstawicielem ZG zgodził się być prof. Henryk Kubiak, Komendant Honorowy MSM, którego o to prosiłem.

Miejsce, data i godzina pogrzebu będzie podana natychmiast po uzyskaniu takiej informacji.

Komendant Główny, Jacek Jarnuszkiewicz K.M.

autor:  buy vardenfil Paweł Wojnarowski Proscar online

Szanowni Państwo,
przypominam uprzejmie, że Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska jest suborganizacją Zakonu Maltańskiego i przyjęła jego dewizę „Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”.

Wielki Mistrz Zakonu Fra’ Matthew Festing od pierwszych dni sprawowania swojego urzędu zwraca uwagę na kolejność słów w dewizie Zakonu, a w związku z tym na nadrzędność „Tuitio Fidei” nad „Obsequium Pauperum”.

O ile w naszym stowarzyszeniu ta druga część dewizy jest wypełniana w sposób zadowalający, to ta pierwsza, nadrzędna, wymaga wzmocnienia.

Wobec tego zarządzam, aby wszyscy Komendanci Oddziałów MSM nadesłali pocztą do dnia 30 czerwca b.r., na adres sekretariatu MSM, informację o Kapelanach oddziałów.

Informacja powinna zawierać:
buy Fluconazole

  1. Dane ks. Kapelana, a więc tytuł (ks. proboszcz, dr i t.p.) Imię i Nazwisko
  2. order Prozac online

  3. Adres pocztowy, poczty elektronicznej, numer telefonu.
  4. Deklarację ks. Kapelana, że przyjmuje na siebie gotowość sprawowania funkcji kapelana oddziału MSM i będzie prowadził formację członków oddziału w duchu idei Zakonu Maltańskiego.

Wytyczne, co do takiej formacji, zostaną rozesłane do ks. Kapelanów po uzyskaniu ich danych kontaktowych.

Pozdrawiam serdecznie
Komendant Główny MSM
Jacek Jarnuszkiewicz K.M.

Michał Płachta Phenergan online

Jednocząc się ze Związkiem Polskich Kawalerów Maltańskich w żałobie narodowej po tragicznych wydarzeniach z 10 kwietnia bardzo proszę członków Maltańskiej Służby Medycznej o liczny udział we wspólnej modlitwie za wszystkie Ofiary katastrofy pod Smoleńskiem – na mszy świętej w piątek 16 kwietnia 2010 o godz. 18:00 w kościele pw.św. Maksymiliana Marii Kolbe w Krakowie/Mistrzejowicach Os.Tysiąclecia 86.

Proszę o przybycie w mundurach ze znakiem żałoby.

Bardzo proszę o zgłaszanie gotowości i wzięcie udziału w zabezpieczaniu uroczystości pogrzebowych Ofiar katastrofy: w Warszawie, Krakowie i wszystkich miejscowościach Polski, gdzie pogrzeby się mają odbyć.

Kondolencje do nas wszystkich (Maltańczyków) przesłali Maltańczycy z Niemiec (z Kolonii i trzech innych oddziałów MHD) oraz Maltańczycy z Rosji – z St. Petersburga.

Dziekuję i pozdrawiam, H.Kubiak

autor: Michał Płachta Strattera online buy Robaxin online Buy Strattera online

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia głębokich i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju,  wytrwałości i radości oraz Błogosławieństwa Bożego w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku.

W imieniu Zarządu Głównego
Maltańskiej Służby Medycznej życzy

Komendant Główny, prof. dr hab. Henryk Kubiak

isotretinoin without prescription Michał Płachta

Zarząd Główny MSM postanowił zwołać na sobotę 12 grudnia 2009 Spotkanie Komendantów oraz Skarbników oddziałów MSM: w Krakowie, w Maltańskim Centrum Pomocy Niepełnosprawnym Dzieciom i ich Rodzinom, (Kraków, ul.Kasztanowa 4a).

Problemy oraz sugestie dotyczące Spotkania Komendantów proszę skierować do Sekretariatu MSM lub bezpośrednio do mnie.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Komendantów Oddziałów MSM.

Komendant Główny, prof.dr hab.Henryk Kubiak

purchase Fluoxetine Order Retin-A online Michał Płachta

W dniach 3-31 sierpnia 2009 po raz piąty planowany jest obóz dla niepełnosprawnych w Szczyrzycu na terenie Opactwa Ojców Cystersów.

Turnusy trwają po 7 dni:

Do pracy z niepełnosprawnymi potrzebni są ochotnicy pośród członków Maltańskiej Służby Medycznej..

Maltańczycy maja zapewniony nocleg i wyżywienie.

W akcji uczestniczą już od kilku lat oddziały Katowice, Chrzanów, Mszana Dolna.
Ta akcja socjalna daje możliwość nabycia nowych doświadczeń.

Udział mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.

Osoby chętne proszone są o kontakt mailowy z koordynatorem Agnieszką Jarzyńską
na adres mailowy agnieszkajarzynska@gmail.com

V-ce Komendant Główny MSM, Łukasz Jarski

Michał Płachta cheap albuterol