Szanowni Państwo,
przypominam uprzejmie, że Maltańska Służba Medyczna – Pomoc Maltańska jest suborganizacją Zakonu Maltańskiego i przyjęła jego dewizę „Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”.

Wielki Mistrz Zakonu Fra’ Matthew Festing od pierwszych dni sprawowania swojego urzędu zwraca uwagę na kolejność słów w dewizie Zakonu, a w związku z tym na nadrzędność „Tuitio Fidei” nad „Obsequium Pauperum”.

O ile w naszym stowarzyszeniu ta druga część dewizy jest wypełniana w sposób zadowalający, to ta pierwsza, nadrzędna, wymaga wzmocnienia.

Wobec tego zarządzam, aby wszyscy Komendanci Oddziałów MSM nadesłali pocztą do dnia 30 czerwca b.r., na adres sekretariatu MSM, informację o Kapelanach oddziałów.

Informacja powinna zawierać:
buy Fluconazole

  1. Dane ks. Kapelana, a więc tytuł (ks. proboszcz, dr i t.p.) Imię i Nazwisko
  2. order Prozac online

  3. Adres pocztowy, poczty elektronicznej, numer telefonu.
  4. Deklarację ks. Kapelana, że przyjmuje na siebie gotowość sprawowania funkcji kapelana oddziału MSM i będzie prowadził formację członków oddziału w duchu idei Zakonu Maltańskiego.

Wytyczne, co do takiej formacji, zostaną rozesłane do ks. Kapelanów po uzyskaniu ich danych kontaktowych.

Pozdrawiam serdecznie
Komendant Główny MSM
Jacek Jarnuszkiewicz K.M.

Michał Płachta Phenergan online