Podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku, Maltańczycy będą brać udział w zabezpieczeniu medycznym spotkania młodzieży nad Jeziorem Lednickim.

Komendant Główny MSM prof. Henryk Kubiak ponownie powierzył mi zadanie kierowania tą akcją.
Tak jak jest to już tradycją, będziemy organizować pracę jednego szpitala polowego i zabezpieczać część pola.

Zapraszam wszystkich chętnych do wspólnej służby podczas lednickich uroczystości. W tym roku spotkanie lednickie odbędzie się w dniach 7-8 czerwca.
Ogólne zasady udziału będą takie same jak w ubiegłym roku.

Bardzo proszę każdego komendanta o wyznaczenie, z grupy planującej udział w akcji, jednej osoby, która będzie pełniła rolę koordynatora dla reszty chętnych z oddziału. Do tej osoby będą przesyłane na bieżąco wszystkie informacje, oraz od niej będziemy przyjmować oficjalne zgłoszenia.

buy Clonidine Fluoxetine online Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w akcji podobnie jak w ubiegłym roku, tylko pod opieką pełnoletniego opiekuna ze swojego oddziału. Jeden opiekun na jedną osobę niepełnoletnią. Niepełnoletni Maltańczyk musi mieć zgodę na piśmie na udział w akcji podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna, z podanym imieniem i nazwiskiem osoby, pod opieką której będzie na Lednicy. Wiem, że ta kwestia wywołała sporo emocji i kontrowersji, ale na podstawie polskiego prawa i na podstawie doświadczenia jakie mamy nie widzę innej możliwości.

Szefem szpitala będzie Ewa Kuś
Szefem zabezpieczenia pola będzie Joanna Słomian 503730600
Osobą kontaktową dla koordynatorów z oddziałów będzie Agata Olek 506414235.

Oddziały, które chciałyby wziąć udział w akcji prosimy o kontakt na lednica2007@gmail.com

Zgłoszenia najpóźniej do 23.05.08. również na lednica2007@gmail.com Formularze zgłoszeniowe dostępne na http://malta.net-design.pl/lednica2008/

Zapraszam wszystkich do wspólnej pracy i pozdrawiam serdecznie.

Krzysztof Derewecki 603703743

Michał Płachta Naltrexone no prescription